Scroll Sab saum toj

Nqi & tariffs

Tus Nqi

  • Saib cov lus qhia ntxiv txog Tus Nqi

Nqi thiab tariffs

Montana-Dakota Utilities yog ib qho kev tswj xyuas kev siv hluav taws xob nyob rau hauv txoj cai tswj hwm kev tswj hwm hauv cov xeev nws ua haujlwm. Cov nqi thiab tariffs teev hauv qab no tau pom zoo los ntawm txhua lub xeev txoj cai tswj hwm. Hauv qab no yog cov txuas mus rau txhua qhov commission:

Integrated Resource Plan

Montana-Dakota Utilities 'Integrated Resource Plan (IRP) yog siv los txiav txim siab qhov txiaj ntsig zoo tshaj plaws rau nws cov neeg siv khoom. Cov txheej txheem IRP suav nrog plaub qhov tseem ceeb: Load forecasting, demand-side analysis, supply-side analysis and integration and risk analysis. Cov ntsiab lus ntawm 2021 IRP cov txiaj ntsig tau muab rau hauv PDF cov ntaub ntawv hauv qab no:

North Dakota Txhua hli Roj & Kev Yuav Hloov Fais Fab

Tus nqi no hloov txhua hli raws li tus nqi ntawm cov roj thiab cov khoom siv hluav taws xob hloov pauv txhua xyoo. Cov ntaub ntawv hauv qab no qhia txog Fuel & Purchased Power Adjustment charge per kWh rau lub hli tam sim no thiab yav dhau los siv tau hauv North Dakota.

Fais

Nkev