Scroll Sab saum toj

Hauv Zej Zog

Hauv Zej Zog Ua Haujlwm

Montana-Dakota cov lus hais tias, "Nyob hauv Zej Zog Ua Haujlwm" mus dhau qhov muab kev pabcuam hluav taws xob thiab roj av muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha. Montana-Dakota thiab nws cov neeg ua haujlwm siab dawb tau cog lus rau cov zej zog uas lawv ua haujlwm, ua haujlwm thiab nyob. Txhua xyoo peb muab rov qab rau peb cov zej zog los ntawm kev ua haujlwm pub dawb, kev koom tes thiab kev tsim kho hauv zej zog.

eco nyiaj
eco nyiaj

Environmental Community Opportunity (ECO) Fund

Kev saib xyuas ib puag ncig yog ib feem ntawm Montana-Dakota lub luag haujlwm thiab lub neej txhua hnub thiab peb txoj kev cog lus rau cov zej zog uas peb ua haujlwm tau ua tiav. Raws li ib feem ntawm peb qhov kev cog lus ib puag ncig txuas ntxiv, Montana-Dakota Utilities Co. tau tsim ECO Fund los txhawb cov haujlwm uas txhim kho ib puag ncig kev kawm thiab kev saib xyuas hauv zej zog uas peb ua haujlwm.

Tej yaam num kev kawm ib puag ncig tej zaum yuav muaj xws li nyiaj pab rau kev cob qhia kws qhia ntawv, phau ntawv los yog khoom siv rau hauv chav kawm ntawv, mus ncig teb chaws los yog tshwj xeeb project txhawb nyob rau hauv lub ntuj los yog lub cev sciences.

Cov phiaj xwm kev saib xyuas ib puag ncig hauv zej zog yuav suav nrog tej yam xws li kev txhim kho txoj kev taug kev, kev txhim kho thaj chaw tsiaj qus, kev rov ua dua tshiab thiab kev txhawb nqa kev huv hauv zej zog, lossis kev txhim kho "cov chaw sim nyob" rau kev siv cov tub ntxhais kawm thiab cov pej xeem.

Muaj qee qhov kev txwv. Saib cov ECO Fund Brochure rau cov ntsiab lus ntawm qhov kev pab cuam thiab cov Daim Ntawv Thov Kev Pab Nyiaj ECO Fund Grant.

MDU Resources Foundation

Peb lub hauv paus chaw ua haujlwm, MDU Resources Group, tau cog lus los txhawb cov zej zog uas nws cov lag luam ua haujlwm. Lub tuam txhab ntseeg tias nws txoj kev vam meej yog cuam tshuam ncaj qha rau kev noj qab haus huv thiab kev lag luam ib puag ncig. Los ntawm MDU Resources Foundation, lub tuam txhab tuaj yeem qhia nws txoj kev vam meej thiab pab nws cov neeg zej zog ua kom cov zej zog zoo dua nyob thiab ua haujlwm. Lub hauv paus tau koom ua ke hauv xyoo 1983. MDU Resources txaus siab rau nws cov ntaub ntawv ntawm kev txhawb nqa cov koom haum tsim nyog thiab vam tias lub hauv paus kev siv zog tseem yuav muaj txiaj ntsig zoo.Rau cov lus qhia ntxiv txog cov MDU Resources Foundation, hu rau Rita O'Neill ntawm MDU Resources.